Twitter

Behandling av personuppgifter


Cookiepolicy


cookies

Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.


Mer om vad som menas med personuppgifter


Besök gärna (imy.se)


Vad är en personuppgiftsbehandling?


Med behandling av personuppgifter menas all hantering som görs med personuppgifter, oavsett om det sker elektroniskt eller inte. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra, eller skriva ut uppgifterna.


Personuppgiftsansvar


Lorem är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för.


Dina rättigheter


Du har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i huvudsak att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dina personuppgifter.

Det finns undantag från dessa rättigheter. Om dina personuppgifter ingår i ett stort urval av personuppgifter för statistik, finns det bestämmelser som gör att SCB inte måste informera dig om när och hur dina personuppgifter i det urvalet behandlas.

cookies

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more